KOMPLETNÍ SPOLUPRÁCE

Zvolením možnosti kompletní spolupráce s naším bytovým architektem si zajistíte hladký průběh přeměny Vaší domácnosti od začátku až do úplného konce.

První konzultaci náš bytový architekt poskytuje zcela zdarma. Toto první setkání slouží hlavně ke vzájemnému seznámení, upřesnění rozsahu zakázky a Vašich přestav o společné spolupráci. Na konci této schůzky si klient odnáší písemnou konečnou cenovou nabídku
na spolupráci, která obsahuje rozpis nabízených služeb, cenu a termíny provedení.
Tato konzultace je v časovém rozsahu cca 2 hodin.

Další setkání probíhá řádově do 2-3 týdnů nad ideovým konceptem. Klient si zde z připravených variant vybírá takový ideový koncept, který mu nejvíce vyhovuje.
Při setkání se řeší případné úpravy vybrané varianty, upřesňují se stylová a materiálová řešení, která by vždy měla vyjadřovat vkus klienta. Výstupem této fáze je první 3D návrh a dále barevné a materiálové schéma.

Každý krok / místnost bytový designér s klientem konzultuje samostatně a v komplexním měřítku v návaznosti na další interiérové prostory. Klient má při každé konzultaci možnost do návrhu interiéru zasáhnout a upravit ho dle svých představ.

V průběhu návrhu a konzultací si klient vybírá vhodné vybavení a zařizovací předměty, které k danému prostoru nejvíce korespondují. Na konci celého procesu s klientem probíhá schůzka nad konečným návrhem, kde se prezentují veškeré zařizovací předměty, nábytek dekorace, osvětlení, materiály, látky a barvy. Výstupem této fáze je katalogový list, který obsahuje cenu, kontakt na výrobce a případně i datum dodání.

V případě, že si klient vybere s námi spolupracovat na realizaci návrhu, následuje z naší strany zpracování dokumentace pro realizaci. Zde se připravují veškeré podklady pro stavbu. Můžeme poskytnout i zákres stavebních úprav, elektroinstalací, rozvodů vody a kanalizace.
Zpracovávají se podklady pro atypické prvky jako je například kuchyň na míru, vestavěné skříně, spárořez pro obklady a dlažby. To vše v půdorysech pohledech a řezech s veškerými kótami. Součástí je také technická zpráva.
Dále jsou zde i všechny podklady ze studie – barevné a materiálové schéma, katalogový list apod.
Součástí může být i kniha nábytku, kde lze vidět každý použitý typ nábytku, hlavně se jedná o nábytek na míru a jeho technický popis a materiálové řešení.

MÁTE DOTAZ?

Kontaktujte nás, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktní formulář

ČÁSTEČNÁ SPOLUPRÁCE


Díky různým možnostem spolupráce, jsme schopni pokrýt celou škálu spolupráce od drobných interiérových projektů až po ty velké.
Variantu balíčku Vám náš architekt vytvoří individuálně přímo pro Váš interiér na základě specifikace Vaší poptávky.

Bytový design kuchyně

IDEOVÝ KONCEPT DESIGNÉRA

Tato fáze Vám nabízí několik konceptů řešení Vaší poptávky v základním 2D návrhu. Náš bytový architekt Vám nabídne dispoziční řešení, rozmístění nábytku, světel, materiálů, návrh dekoračních prvků a případně nutné stavební úpravy.
Výstupem této fáze je prezentace pro klienta ve skicách, zákresech do fotografie a základních půdorysech. Doba zpracování je zhruba 2-3 týdny.

Bytový design ložnice

STUDIE

Obsahem této fáze je vypracování 3D návrhu, výběr materiálů a vybavení. Dále pak specifikace atypických prvků.
Během této fáze s klientem realizujeme cca 3-5 sezení, celá studie může trvat cca 1-2 měsíce v závislosti na rozsahu zakázky.

Bytový design obývacího pokoje

DOKUMENTACE PRO REALIZACI INTERIÉRU

Tato fáze je důležitou součásti realizace tak, aby probíhala bezproblémově. Obsahem této části je přesná technická specifikace výrobků, materiálů, technické řešení všech detailů, skladeb, atypických částí prvků. Řemeslné práce, typu např. elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace.

NÁŠ CENÍK

Každý projekt je individuální jak jeho rozsahem, tak náročností. I přes tento fakt jsme schopni na základě základní poptávky vytvořit předběžné nacenění pro Váš projekt.

Pro nezávaznou poptávku pro našeho architekta využijte kontaktní formulář nebo nás kontaktujte skze Facebook.

JAK VYPADÁ NAŠE PRÁCE?

Náš bytový architekt má rekonstrukce i modernizace v malíčku.

NAŠE PROJEKTY

DALŠÍ VARIANTY SPOLUPRÁCE

Ostatní spolupráce s bytovým architektem jsou honorovány hodinově sazbou 400,-/hod.

– Realizace interiérů včetně doporučení dodavatelů
– Zastupování klienta při jednání s dodavatelem
– Autorský dozor
– Zadávání prací jednotlivým firmám
– Jednorázové konzultace